COVID-19 öz değerlendirme formu

​​Göçmenlik ve Mülteci Kurulu (IRB) binasında duruşmalara bizzat katılan tüm katılımcılar olarak aşağıdaki öz değerlendirme formunu doldurmanız gereklidir:

 • Duruşma tarihinizden 14 gün önce; ve
 • Duruşma tarihinizden önceki 14 gün içinde sizin veya aynı evde yaşadığınız bir kişinin 4. soruda belirtilen semptomlardan birini göstermesi halinde.
 1. Herhangi bir doktor, sağlık görevlisi veya kamu sağlığı birimi tarafından bugün kendinizi tecrit etmeniz (evde kalmanız) gerektiği söylendi mi?
 2. Evet Hayır

 3. Geçtiğimiz 14 gün içinde COVID-19 testiniz pozitif çıktı mı?
 4. Evet Hayır

 5. Halen yaptırmış olduğunuz bir COVID-19 testinin sonuçlarını bekliyor musunuz?
 6. Evet Hayır

 7. Siz veya aynı evde yaşadığınız bir kişi geçtiğimiz 14 gün içinde aşağıda belirtilen semptomlardan herhangi birini gösterdi mi?
 8. Yeni gelişen veya kötüleşen öksürük

  Evet Hayır

  Nefes darlığı

  Evet Hayır

  Boğaz ağrısı

  Evet Hayır

  Burun akıntısı, hapşırma veya burun tıkanıklığı
  (altta yatan mevsimsel alerji ve geniz akıntısı gibi semptom sebepleri bulunmadığı halde)

  Evet Hayır

  Ses kısıklığı

  Evet Hayır

  Yutkunma güçlüğü

  Evet Hayır

  Yeni gelişen koku veya tat alma bozukluğu/bozuklukları

  Evet Hayır

  Mide bulantısı/kusma, ishal, karın ağrısı

  Evet Hayır

  Açıklanamayan yorgunluk/halsizlik

  Evet Hayır

  Titremeler

  Evet Hayır

  Baş ağrısı

  Evet Hayır

​​
 1. Geçtiğimiz 14 gün içinde ülke dışına seyahat ettiniz mi veya seyahat etmiş birisiyle yakın temasınız oldu mu?
 2. Evet Hayır

 3. Ateşiniz var mı?
 4. Evet Hayır

 5. Geçtiğimiz 14 gün içinde solunum yolu hastalığı olan bir kişiyle veya kesin ya da şüpheli bir COVID-19 vakasıyla yakın temasınız oldu mu?
 6. Evet, 8. soruya geçin Hayır

 7. Şüpheli ya da kesin bir COVID-19 vakasıyla yakın temasınız sırasında yapmış olduğunuz görevlerin türüne göre gerekli ve/veya önerilen kişisel koruyucu ekipmanları (ör. damlacık çıkaran tıbbi işlemler (AGMP) sırasında koruyucu gözlük, eldiven ve koruyucu giysi veya N95 maske) kullandınız mı?
 8. Evet Hayır

1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı sorulardan herhangi birine “Evet” cevabını verdiyseniz, Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na (IRB) GİTMEYİN. Hemen Şube ile iletişim kurun. Duruşmanızın aynı tarih ve saatte sanal olarak yapılmasını sağlamaya çalışacağız. Bu olmazsa, duruşmanızı ileri bir tarihe erteleyeceğiz.

7. soruya “Evet” ve 8. soruya “Hayır” cevabını verdiyseniz, Göçmenlik ve Mülteci Kurulu’na (IRB) GİTMEYİN. Hemen Şube ile iletişim kurun. Duruşmanızın aynı tarih ve saatte sanal olarak yapılmasını sağlamaya çalışacağız. Bu olmazsa, duruşmanızı ileri bir tarihe erteleyeceğiz.